Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Neogen Design Oy
Linnankatu 4 C 23, 00160 Helsinki
Y-tunnus 2140768-6

Yhteyshenkilö

Jussi Leppänen
jussi.leppanen@neogen.fi

Rekisterin nimi

Neogen Design Oy:n asiakasrekisteri

Rekisterin pitämisen peruste

Henkilötietoja kerätään sopimukseen perustuvan asiakassuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella, kuten myös rekisteröidyn suostumuksella esimerkiksi verkkosivujen yhteys- ja tilauslomakkeilla.

Henkilötietojen käsittely

Rekisteröidyn henkilötietoja käytetään Neogen Design Oy:n palveluihin liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen ja asiakaspalvelun kehittämiseen. Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan käyttää suoramarkkinointiin tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin sekä verkkomarkkinoinnin kohdistamiseen.

Rekisterin tietosisältö      

Asiakasrekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

  • rekisteröidyn perustiedot, kuten nimi, postiosoite, sähköpostiosoitteet, puhelinnumerot ja toimiala
  • yhteyshenkilön nimi, postiosoite, sähköpostiosoitteet, puhelinnumerot ja titteli
  • työnantajayrityksen tai organisaation nimi
  • y-tunnus ja toimiala
  • sopimukseen perustuvaan asiakkuuteen tai muuhun asiallisen yhteyteen liittyvät tiedot ja tiedot palveluiden käytöstä
  • tiedot suoramarkkinointiluvista ja -kielloista
  • laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
  • tiedot asiakaspalvelutilanteisiin liittyvistä merkinnöistä

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään asiakassuhteen eri vaiheissa rekisteröidyltä itseltään tai hänen organisaatiolta. Henkilötietoja voidaan päivittää ja kerätä myös kaupparekisteristä tai muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

Henkilötietojen luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, ellei toisin sovita.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Asiakasrekisterin suojauksen periaatteet   

Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa, jotka on suojattu palomuurin, salasanojen ja muiden teknisten keinojen avulla.

Rekisteröidyn oikeudet

Jos sinulla on kysyttävää liittyen asiakasrekisteriin tai yksityiskäyttöihimme, ole yhteydessä yllä mainittuun rekisterinpitäjäämme. Toimimme lakien ja säädösten mukaisesti ja rekisteröidyllä on kaikki tietosuojalain edellyttämät oikeudet. Meille on kunnia-asia toimia hyvässä yhteistyössä kaikkien sidosryhmiemme kanssa.

Mihin käytämme evästeitä?

Evästeitä käytetään sivuston toimintoihin sekä vierailujen tilastointiin. Tilastotietojen avulla kehitämme sivustoa. Evästeiden käyttöä voit säädellä esimerkiksi selaimien asetuksista. Tietyt palveluiden ominaisuudet määräytyvät evästeiden mukaan, joten evästeiden estäminen saattaa heikentää sivuston toimintaa.